5 industrier som vokser i Norge

Selv om det har vært mye uro i arbeidsmarkedet knyttet til streik og politisk agenda den siste tiden, så er det liten tvil om at Norge er et fantastisk land å drive virksomhet. Det er flere gode eksempler på dette og det er nettopp disse vi skal utforske videre i denne artikkelen. Her tar vi for oss noen av de mest populære og suksessrike industriene de siste årene.

Noe av det som gjør Norge til en utrolig lønnsom plass å drive virksomheten sin er nettopp det at vi er inkludert, men også litt på siden. Norge har tilgang til de ulike markedene i EU, men har også et langt bedre vern om sitt eget marked. Dette har gjort at en del industri har dukket opp de siste årene og gjort det utrolig bra. Det er disse vi har tatt en nærmere titt på i denne artikkelen.

Spillbransjen

Mange vil nok ikke tro det, men spillbransjen i Norge vokser utrolig fort. Allerede omsettes det for mer enn 50 milliarder kroner hvert år, og stadig flere internasjonale aktører investerer i norske spillselskaper. Foreløpig er det pengespill som er den største bidragsyteren til dette gjennom ulike nettkasinoer som for eksempel Get Lucky Casino Online. Nordmenn spiller også stort på betting hvor statlige aktører er den dominante spilleren gjennom Norsk Tipping.

Energibransjen

Det er vel liten tvil om at energibransjen og da primært olje og gass er viktig for Norge. I dag står denne industrien for mer enn 40 % av den totale eksporten fra Norge hvert eneste år. Landet har lenge jobbet med bærekraftig utvikling av sine oljereserver, noe som har gitt utrolig velstand over tid. Store deler av det offentlige finansieres gjennom langsiktige inntekter fra oljebransjen, og flere norske selskaper har for alvor gått ut i de internasjonale markedene.

Sjømatindustrien

Norsk laks har for lengst blitt en anerkjent merkevare internasjonalt og flere oppdrettsselskaper eksporterer varene sine i stor stil. Dette er blant annet knyttet til den høye kvaliteten som norsk laks kan levere. Rene farvann og strenge miljøreguleringer har bidratt til å etablere et utmerket omdømme for norsk fisk i utlandet. Dette gjelder blant annet i land som Italia og Japan, som begge er store konsumenter av norsk laks.

Teknologibransjen

Nordmenn er utrolig teknologisk orientert, noe som har gitt grobunn for en rekke ulike selskaper innen teknologi. Dette gjelder blant annet innen kunstig intelligens, stordata og fornybar energi som norske oppstartsselskaper har stort fokus på. De siste årene har det dukket opp flere attraktive forskningsmiljøer rundt dette i Norge, og mange av disse har allerede gjort seg merkbare i utlandet.

Turistindustrien

En annen ressurs Norge sitter på er den naturlige skjønnheten og unike landskaper. Dette har gjort Norge til et utrolig populært turistmål, og det kommer tusenvis av tiltrekkende hvert eneste år for å utforske norske fjell, fjorder og nordlys. De siste årene har turistbransjen opplevd enorm vekst, noe som bare ble midlertidig satt på pause under pandemien. Nå har den igjen tatt seg opp til tidligere nivåer, og det investeres tungt i løsninger som skal tiltrekke seg enda flere folk. Dette gjøres blant annet gjennom at det blir lagt bedre til rette for cruisebåter og pakketurer for internasjonale turister.

Helsebransjen

De siste årene har det dukket opp store forskningsmiljøer knyttet til den norske helsebransjen. Disse har gjerne vært knyttet til de offentlig finansierte sykehusene, men flere selskaper har gått på børs siden den gang. Dette har ført til at investorer for alvor har fått opp øyne for de mulighetene som finnes i Norge, og ikke minst hvor aktivt forskningsmiljø det er her i landet. Mange forventer derfor at denne bransjen vil fortsette veksten sin og etter hvert bli på størrelse med den man finner i andre nordiske selskaper. Både Sverige og Danmark har allerede dyrket frem flere internasjonale suksesser innen medisinsk forskning.

Oppsummering

Norge har en rekke industrier som bidrar positivt til utviklingen av selskaper i Norge, og i  denne artikkelen sett nærmere på noen av dem, samt hvilke fordeler de har. Her er det spesielt spill, medisin og sjømat som har vært de raskest voksende industriene i Norge. Energi er riktignok den som står for mest av verdiskapningen, men det har holdt på siden 60-tallet og er derfor litt vanskeligere å måle. Når det er sagt, så er det ingen tvil om at energibransjen har vært en viktig drivkraft for at det Norge vi kjenner i dag skulle dukke opp. Mange lokale virksomheter er avhengige av oljeselskapene for innovasjon og dette er noe man særlig har sett rundt kysten.