Vin fra Australia

Australia

Bakgrunn og historie Engelske sjømenn hadde med seg de første avleggerne til drueplanter til New South Wales Australia i 1788. De bragte avleggerne med seg fra Kapp det gode håp, like ved dagens Cape Town i Sør-Afrika. New South Wales var den gangen en straffekoloni for uønskede personer fra fortrinnsvis […]

Vin fra Sør-Afrika

Sør-Afrika

Bakgrunn og historie De første sør-afrikanske druene ble plantet i området rundt Cape Town i 1652, og den første høsten fant sted i 1659. Dette skjedde under ordre fra det Nederlandske Ostindia kompani. De trengte vinen som et botemiddel for skjørbuk og andre sykdommer, på den lange veien rundt Afrika, […]

Vin fra Chile

Chile

Bakgrunn og historie Ifølge mytene skal erobreren av Chile, Francisco de Aguirre, ha vært den første til å plante vin i landet. Det som den gang var kjent som den vanlige sorte druen, kom til landet rundt 1550. Kultiveringen var i hendene til jesuittiske misjonærer, som plantet Muscatel, Torontel og […]

Argentina

Bakgrunn og historie Argentina har en av de største vinproduksjonene i verden. Røttene til Argentinsk vintradisjon finner man i den spanske kolonitiden, og de første vingodsene ble grunnlagt på 1550 tallet. Mye innvandring fra Italia, Tyskland og Spania på slutten av det 19. århundre, bidro til en større variasjon innen […]

Vinlandet Georgia

Georgia

Bakgrunn og historie Georgia er en av verdens eldste vin-regioner. Mest sannsynlig er landet vinkulturens vugge, eller en av de eldste, noe som bekreftes av arkeologiske funn som er datert som 8 000 år gamle. Metoden som ble avdekket av arkeologene, er fortsatt i bruk i dag og er noe […]

Vinlandet Hellas

Hellas

Bakgrunn og historie Hellas har sannsynligvis den nest-eldste vinkulturen i menneskets historie. Arkeologiske funn tyder videre på at grekerne kan spore sin vintradisjon hele 6500 år tilbake i tid. Viktigheten av vin i greske tradisjoner, kan forstås blant annet gjennom dyrkingen av vinguden Dionysos i gresk mytologi, en fruktbarhetsgud som […]

Vinlandet Libanon

Libanon

Bakgrunn og historie Libanon i Midtøsten har en av de eldste vinkulturene i verden. Man finner referanser til dette i flere religiøse og historiske tekster, samt en rekke arkeologiske funn. Disse tyder på at det har blitt dyrket vin i det som er dagens Libanon, i mer enn fem tusen […]

Vinlandet New Zealand

New Zealand

Bakgrunn og historie Vindyrking på New Zealand hadde sin spede begynnelse kort tid etter den siste Maori-krigen, da landet var blitt fullstendig erobret som en britisk koloni. Enkelte velstående stormenn begynte å eksperimentere med vinkultur. Landet hadde også en del franske bosetninger som anla vinmarker i liten skala, for å […]

Vinlandet Ungarn

Ungarn

Bakgrunn og historie Ungarn ligger på det som kalles den Pannoniske sletten, på samme vis som store deler av Østerrike. Pannonia var navnet på en romersk provins, og det var nettopp romerne som bragte vinkultur til dette området. Med det sagt, det finnes arkeologiske bevis for at vin har vært […]

Vinlandet Østerrike

Østerrike

Bakgrunn og historie Det finnes funn som viser at det ble dyrket vindruer i deler av Østerrike allerede for 4000 år siden. Det er også funnet en rekke andre spor so dateres til de forskjellige århundrene siden det, frem til tider der det finnes skriftlige beretninger om vin og vinproduksjon. […]