Vinlandet New Zealand

New Zealand

Bakgrunn og historie Vindyrking på New Zealand hadde sin spede begynnelse kort tid etter den siste Maori-krigen, da landet var blitt fullstendig erobret som en britisk koloni. Enkelte velstående stormenn begynte å eksperimentere med vinkultur. Landet hadde også en del franske bosetninger som anla vinmarker i liten skala, for å […]

Vinlandet Ungarn

Ungarn

Bakgrunn og historie Ungarn ligger på det som kalles den Pannoniske sletten, på samme vis som store deler av Østerrike. Pannonia var navnet på en romersk provins, og det var nettopp romerne som bragte vinkultur til dette området. Med det sagt, det finnes arkeologiske bevis for at vin har vært […]

Vinlandet Østerrike

Østerrike

Bakgrunn og historie Det finnes funn som viser at det ble dyrket vindruer i deler av Østerrike allerede for 4000 år siden. Det er også funnet en rekke andre spor so dateres til de forskjellige århundrene siden det, frem til tider der det finnes skriftlige beretninger om vin og vinproduksjon. […]