Hva betyr kald krig?

Du har mest sannsynlig hørt om første og andre verdenskrig. De to krigene som under første halvdel av det tyvende århundret sørget for nedbrente byer, aktiv militær krigføring mellom europeiske stormakter, systematisk uttrydelse av spesifikke folkeslag og tap av millioner av menneskeliv. De fleste av oss har en nokså god forståelse av disse krigene handlet om, og kan gjenfortelle en del viktige hendelser, i hvert fall i grove trekk. I ettertid av den andre verdenskrigen, møter vi et annet begrep, nemlig kald krig, og det er det ikke sikkert alle vet hva betyr.

Den kalde krigen

Den kalde krigen lå som et jernteppe over Europa og store deler av verden i lengre perioder gjennom siste halvdel av det tyvende århundret. I motsetning til de to ovenfor nevnte verdenskrigene ble det ikke satt i gang aktiv krigføring i denne perioden, og det er det som gjør at den betegnes som kald. Likevel bruker vi ordet krig om denne perioden. Grunnen til det er den usikkerheten, maktkampen og det jernteppet som fantes i denne perioden, hvor de to stormaktene USA og Sovjetunionen stadig forsøkte å ha makt og kontroll over store territorier. Dette gjorde de gjennom politiske avgjørelser som hadde til hensikt å hindre den andre parten å ta kontroll og innføre sin politiske ideologi i spesifikke områder av betydning.

Gjennom Den kalde krigen fantes det hele veien en spenning mellom USA og Sovjetunionen. Denne spenningen kom i ulik styrke i ulike perioder, og enkelthendelser førte til at spenningen enten avtok eller ekspanderte. Kanskje har du hørt om Trumandoktrinen, Marshall-planen, Koreakrigen eller kuppet i Tsjekkoslovakia? Alle disse er eksempler på viktige hendelser som gjorde noe med den allerede eksisterende spenningen mellom stormaktene. Selv om ingen av hendelsene førte til aktiv krigføring fra noen av partene, var det nære på flere ganger, og kanskje enda viktigere; den opprettholdt en usikkerhet rundt hva som kunne skje videre. Med andre verdenskrig friskt i minne, var mange mennesker i mange land, bekymret for om krigen ville forbli kald eller om en aktiv krigføring ville blusse opp på nytt.

Videre lesing

Det finnes mye god litteratur som omhandler historiske epoker som har ledet til det samfunnet vi kjenner i dag. Enten du er skoleelev i grunnskolen, student eller bare nysgjerrig på hva begrepet kald krig innbefatter og hva Den kalde krigen var for noe, finnes det muligheter til å fordype seg i temaet. På Studieweb.no får du en oversiktlig oppsummering av de viktigste hendelsene under Den kalde krigen i kronologisk rekkefølge, og hva disse hadde å si for spenningen som fantes og maktbalansen i verden.