Hva er derivater og CDF-er?

Som vi sier: «kunnskap er makt», og det gjelder spesielt når vi snakker om investeringer. Investering og spesielt handel med CFD-er innebærer store risikoer og det er derfor viktig å tillære seg så mye kunnskap om produktene og markedet generelt slik at man kan minske sjansen for å tape store beløp. Vi skal derfor lære deg litt om derivater og CDF-er slik at du lettere kan forstå hva det går ut på og dermed ta avgjørelser basert på din egne kunnskap.

Derivater er finansielle produkter der verdien bestemmer basert på et annet produkt eller på for eksempel en indeks. Du kan for eksempel handle med valuta og da baserer du verdien til valutaen mot andre valutaer og verdensøkonomien på generell basis, dermed er valutaen du kjøper et av mange derivatprodukter. Likevel er det ikke bare valuta som kan være et derivat, det kan også være andre finansielle produkter.

CDF-er som det mest populære derivatet

Du har kanskje hørt om CDF trading? CDF-er eksisterer som et derivat og det er som oftest en kontrakt eller en avtale mellom to parter som enten kan handles på OTC (unoterte aksjer) eller på børs. Det er da et spekter av aktiva som kan handles med derivater og det er alt fra obligasjoner og råvarer til indekser, aksjer og valutahandel. Som du kanskje forstår så er dette et svært komplisert instrument og det er også et komplisert og svingene marked noe som gjør dette til en svært risikofylt måte å drive investering på. Dette er derfor ingen anbefaling til å drive med slik type trading, dette er kun for å tillære kunnskap.

CDF-er er en av de mest populære derivatproduktene og det er da denne kontrakten eller avtalen mellom to parter. Når du handler med CDF-er inngår du altså en avtale om du og den andre parten skal utveksle differensen for et aktivum. Denne utvekslingen skjer på tiden posisjonen din er åpen og til den er lukket igjen. Du tar aldri faktisk eierskap i denne CDF-en i og med at det er et derivat, men i stedet så spekulerer du på den underliggende kursen. Dette er altså bare spekulasjoner og det er derfor vanskelig å sikre avkastning. Det er også handel som skjer over korte tidsrom noe som også er med på å øke risikoen. Derfor er denne type trading kun anbefalt for de som har god erfaring og vet hva de skal gjøre.