Hvilken bilforsikring skal jeg velge?

Hvilken bilforsikring skal jeg velge

 

Bilforsikring er vanligvis ikke rimelig, og avhengig av bonus, biltype og skadehistorikk så kan en bilforsikring fort koste en del penger. Men den er også praktisk å ha om uhellet er ute og å kjøre uten forsikring er ulovlig og kan koste deg veldig mye penger, så det er ikke noe alternativ. Du kjenner sikkert allerede de ulike forsikringstypene: Kasko, delkasko og ansvarsforsikring. Spørsmålet er hvilken du skal velge og dette kommer an på flere ting. En ting er selvsagt økonomi og behov, noe annet er også alder på bilen, hvor mye den har kostet og hvor mye du bruker bilen. Vi skal gå gjennom de ulike forsikringstypene.

Kasko

Denne forsikringstypen dekker det meste og er selvsagt også den dyreste. Kaskoforsikringen dekker skader på bilen uansett om dette skjer ved en kollisjon, om du kjører utfor veien, velter, noen ødelegger bilen din med mer. Du får dekket utgiften ved å få bilen reparert, fratrukket en egenandel. Denne egenandelen varierer fra selskap til selskap, men ligger typisk på mellom kr 2000 og opp til kr 10 000. Du kan betale en høyere forsikringspremie og kjøpe deg til en lavere egenandel. Det er verdt å overveie. Har du en egenandel på kr 8000 og får en skade som koster kr 6000 å få reparert, da må du altså betale hele skaden selv. På den andre siden så er det viktig å få med seg at om du bruker forsikringen til en skade, stor eller liten, så blir bonusen din lavere og dette gjør at bilforsikringen vil bli dyrere senere. Kasko er derfor best egnet til nyere biler samt biler med høy verdi.

Delkasko

Denne bilforsikringen passer for deg som har kjøpt eller skal kjøpe en litt eldre bil. Den har jo ofte en lavere verdi enn en ny og skulle uhellet være ute og bilen blir ødelagt, så vil det ikke være en katastrofe. Delkasko dekker skader ved brann, tyveri eller om noen forsøker å stjele bilen og den blir skadet i forsøket. Delkasko dekker også skade på glassruter og ofte veihjelp. Denne bilforsikringen er en del rimeligere enn fullkasko og er som nevnt et godt alternativ til en litt eldre bil.

Ansvar

Ansvarsforsikringen er lovpålagt og er selvsagt også med i kaskoforsikringene. Dette er en bilforsikring som dekker skader du påfører andre biler eller personskader. Denne er det ikke mulig å frasi seg og du får ikke kjørt bil uten ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen er et godt alternativ for deg som kjøper din første bil og hvor bilen har en begrenset verdi.

Les også våre artikler om Nordlys og Yr vs Storm.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?