Hvordan oppnå suksess

suksess faktorer

Skal man ha suksess i livet, både privat og i jobbsammenheng, så finnes det flere faktorer som spiller inn. Alt for ofte virker det som om mennesker definerer suksess med det å tjene eller ha mye penger. Og det er egentlig litt overraskende siden disse menneskene ofte virker kravstore, stresset og rett og slett ulykkelige.

Suksess kan nok defineres på litt forskjellige måter, men her skal vi gi deg noen tips som setter deg i stand til å få fart på din egen suksess. Ved å tenke slik vi forklarer her vil du garantert ha et bra utgangspunkt å jobbe videre fra.

Suksess kan enkelt vises i en rektangulær figur der der den ene aksen viser mengden av penger du har eller tjener og den andre viser grad av lykke. Nedenfor ser du dette oppstilt i et bilde med tre figurer. Under finner du en forklaring til disse.

Graf over suksess

Figur 1: Denne viser utgangspunktet for hvordan vi kan plotte inn grad av suksess.

Figur 2: Dette er nok en oppfatning mange har av hvordan suksess defineres.

Figur 3: Denne fremstillingen vil for de fleste være den som faktisk viser hvordan suksess oppleves hos folk flest når de ser litt mer objektivt på situasjonen.

Ut i fra denne oppstillingen vil vi fremsette to påstander for at figur 3 er den beste definisjonen på suksess. De to påstandene er som følger:

  1. Hva er vitsen med å være rik hvis du ikke kan være lykkelig og ha glede av rikdommen?
  2. Det er mer sannsynlig at du vil bli rik om du er lykkelig og trives med hva enn du gjør?

Selvfølgelig kan det å være ulykkelig være et sterkt incitament for å gjøre noe med situasjonen. Men utgangspunktet for endringen burde være å jobbe seg mot å bli lykkelig heller enn å bli rik. For rikdom i seg selv gjør innen lykkelig.

Her følger noen faktorer som kjennetegner folk med suksess versus folk som ikke gjør særlig suksess:

Faktorer som kjennetegner mennesker med suksess: Faktorer som kjennetegner mennesker uten suksess:
Gir komplimenter til andre Kritiserer andre
Har følelse av takknemlighet Har en følelse for rettigheter
Gir andre skryt for deres seire Tar æren for andres seire
Leser hver dag Ser på TV hver dag
Snakker om nye ideer Redd for endring
Tilgir andre Bærer nag
Tar ansvar for sine handlinger og feil Skylder sine egne feil på andre
Holder tidsskrifter Sier de holder tidsskrifter, em gjør det ikke
Ønsker at andre skal lykkes Tror de kan alt
Lager lister over hvordan man ønsker å være Lager ikke lister over hvordan de ønsker å være
Setter seg mål og utvikler planer for livet Tar ting som de kommer og avtaler under veis
Lærer seg kontinuerlig nye ting I all hemmelighet håper at andre misslykkes
Utvikler seg i takt med slik samfunnet rundt dem Vet ikke hva de ønsker å vli eller oppnå i livet
Har en liste over prosjekter og gjøre Setter seg aldri mål
Utstråler vennlighet Utstråler sinne
Deler informasjon og data Holder informasjon og data for seg selv
Omfavner endringer Snakker om andre

Les også: Hvordan skrive CV som garantert gir deg jobben!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?