Hvordan regne ut merverdiavgift – MVA

Hvordan regne ut merverdiavgift - MVAMan kan si mange ting om prosentregning, men at det er en lett affære for de fleste av oss, er ikke en av dem. De fleste sliter med dette. Og derfor sliter man også mår man skal regne ut merverdiavgift eller MVA som er forkortelsen. For merverdiavgift er et prosentvis påslag på varer og tjenester som selges.

La oss først begynne med de forskjellige satsene:

  • Generell sats for merverdiavgift er 25 prosent
  • For næringsmidler (matvarer) er satsen 15 prosent
  • For persontransport, kinobilletter og utleie av rom er den 10 prosent

Men den endres med jevne mellomrom, og oppdaterte satser vil man alltid finne hos skatteetaten. Der vil man forøvrig også finne oversikt over alle andre avgifter vi betaler i Norge.

Hvordan regne ut merverdiavgift – MVA

Den generelle satsen er den enkleste å regne ut. Ikke fordi at den er generell, men fordi at den er på 25% som gjør det hele nokså enkelt. I hvert fall hvis vi skal trekke ut merverdiavgiften fra et beløp. Å fra avgiften fra det en kjøper er ikke noe de fleste av oss går å tenker på. Det er for det meste bedrifter og butikkansatte som må kunne dette.

La os si at en vare skal selges for 125,- kroner i en butikk inklusive merverdiavgift. Da er formelen butikken bruker lik denne (der X = utsalgsprisen eksklusiv mva og Y er utsalgsprisen inklusiv mva):

Regne ut merverdiavgift 25 prosent

Skal vi trekke ut merverdiavgiften fra utsalgsprisen må vi bruke denne formelen (X = utsalgsprisen eksklusive merverdiavgift og Y = utsalgsprisen inklusiv mva.  Og p står for prosent og er i dette tilfellet 25):

Trekke fra merverdiavgift 25 prosent

Så forenkler vi disse regnestykkene

Den første formelen hvor vi legger til merverdiavgift på varen kan vi forenkle slik:

Enklere utregning av mva

Formelen der vi trekker ut avgiften fra et beløp kan vi forenkle til å være slik:

Trekke ut avgift fra et beløp

Så skal du legge på merverdiavgift på et beløp når vi har en sats på 25% så ganger vi beløpet med 1,25. Er det matvarer så ganger vi beløpet med 1,15. Og på kinobilletten blir det å gange beløpet med 1,1.

Skal vi trekke fra MVA på et beløp, så blir det bare å endre tallet bak komma med den satsen som gjelder for varegruppen. Så for de samme satsene som over blir det å dele beløpet på 1,25, 1,15 eller 1,1 for å finne nettoverdien.

På alle varer vi skal trekke ut merverdiavgift som er på 25% kan vi faktisk bare gange bruttobeløpet med 0,8 så finner vi nettobeløpet. Men husk at dette kun er der hvor satsen er 25%, og ikke der satsen er en annen.

Om du ble klokere, og fikk bedre innsikt i hvordan man regner merverdiavgift av å lese denne artikkelen vet jeg ikke. Men du har i hvert fall fått noen enkle tips til hvordan du enkelt kan regne det ut uten å bruke de litt vanskelige formlene.

Les også:

Hvordan regne prosent

Hva er forskjellen på prosent og prosentpoeng

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?