Hvorfor du ikke skal spille lotto og vikinglotto

norsk tipping vinne i lotto og vikinglottoDet å spille lotto og vikinglotto er for å si det mildt, noe av det mest urasjonelle man kan finne på å gjøre. Vinnersjansene i både lotto og vikinglotto er så forsvinnende små at det skulle egentlig si seg selv. Men mange tenker ikke over dette og lar seg friste av reklamene om hvor fantastisk livet kan bli om man er så heldige å vinne.

 

Spar heller pengene enn å spille lotto og vikinglotto

Men når sant skal sies er det bedre å spare de samme pengene på en bankkonto eller i et aksjefond. Ved å gjøre dette, i stedet for å spille lotto og vikinglotto, vil bort imot 100% av oss sitte igjen med mye større avkastning.

Her skal vi sette opp et eksempel for å vise hvor meningsløst det vil være for alle å spille lotto og vikinglotto. Først skal vi sette opp forutsetningene og forklare hvordan vi har gjort utregningene:

  • Sannsynligheten for å vinne i vanlig lotto er 1:5.379.616. Det vil si at om du tipper en kupong med 10 forskjellige rekker er sjansen for å vinne 0,00019%. Det vil si at du må tippe i 10.345 år for å være statistisk garantert å vinne en førstepremie.
  • Sannsynligheten for å vinne i vikinglotto er 1:12.271.512. Om du tipper en kupong med 10 forskjellige rekker er da sjansen for å vinne 0,000081%. Det vil si at du må tippe i 23.599 år for å være statistisk garantert å vinne en førstepremie.
  • Vi antar at du tipper 10 forskjellige rekker med både lotto og vikinglotto sammenhengende i 40 år.
  • Vi legger til grunn at du vinner diverse småpremier i perioden som gjør at innsatsen din går i null over disse 40 årene. Dette er usannsynlig siden nesten ingen klarer dette, men bare for å gi tippingen en liten ekstra sjanse så gjør vi det slik.
  • Vi legger til grunn at sparerenten i banken i snitt i denne perioden er 3%.
  • Vi legger til grunn at Børsen/aksjefond stiger i snitt 5% årlig i samme perioden.
  • Vi tar ikke hensyn til inflasjon og det faktum at prisen på å spille både lotto og vikinglotto vil øke en del i denne perioden. Vi bruker for enkelhets skyld dagens pengeverdi til grunn for utregningen.

Vi får da følgende tabell som viser forskjellen mellom det å tippe og det å spare de samme pengene i hele denne perioden:

Utregning lotto og vikinglotto

 

Du bestemmer! Lotto og vikinglotto – eller sparing?

Som det fremgår av tabellen kan du se at forskjellen mellom å spille lotto og vikinglotto over denne perioden er ganske så enorm. Vi skal ikke bestemme om du spiller lotto og vikinglotto, men nå kan du se hva de samme pengene kunne blitt til ved sparing istedenfor å gamble dem bort. Det hadde blitt en aldri så liten og kjærkommen tilleggspensjon som du kunne nytt godt av.

I enkelte onlinespill er utbetalingene ofte regnet som en prosent av de totale beløpene det blir spilt for, men husk at dette også skal deles på mange spillere.

Les også: Hvordan skrive CV

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?