Jobbsøknad – Hvordan skrive jobbsøknad som blir lagt merke til

Hvordan skrive jobbsøknadEn god jobbsøknad skal gjøre det enkelt for arbeidsgiveren å kalle deg inn til et intervju. Det koster nemlig mye penger og tid dersom man ansetter feil. Arbeidsgivere er som regel opptatt av at du er kvalifisert, at du er pålitelig, at du vil passe inn blant de øvrige ansatte, og at du selv vil trives i jobben dersom du får den. Dette skal du fortelle på en måte som gjør at arbeidsgiveren vil ta en prat med deg.

Hvor viktig er egentlig kvaliteten en jobbsøknad?

Hodejegere, HR-ansatte og alskens arbeidslivseksperter fremhever viktigheten av det å skrive en god søknad, men hvor viktig er dette egentlig? Man kan argumentere for at skriftlig fremstillingsevne ikke er spesielt avgjørende i mange yrker, og at en jobbsøknad dermed aldri forteller noe nyttig om søkeren, som ikke fremgår i en enkel CV. (Les vår artikkel om hvordan du skriver en god CV) Det kan også hende at man går glipp av svært dyktige ansatte dersom man avviser noen på bakgrunn av en dårlig skrevet jobbsøknad, eller det motsatte – man ansetter en person med ypperlige fremstillingsevner, men som viser seg å være uegnet til stillingen.

Svaret er nok likevel mer ja enn nei. En velskrevet jobbsøknad er ikke det som gir deg jobben til syvende og sist, men den har likevel en viktig funksjon. Jobbsøknaden er en av flere nøkler som åpner døren til et jobbintervju. De andre nøklene er CV, nettverk, referanser, oppfølging av jobbsøknaden og så videre. Man kan si at søknadens eneste formål er å sette deg i posisjon til å selge deg selv overfor din (forhåpentligvis) fremtidige arbeidsgiver. Derfor bør du legge flid i utformingen av både jobbsøknad og CV.

Bli en førsteklasses jobbsøker! Vi hjelper deg med å skrive jobbsøknaden.

Hva er arbeidsgiverens mål?

Før du søker på en jobb bør du tenke igjennom og analysere hva behovet til arbeidsgiveren er. Vi kan anta at du ikke sender i vei en jobbsøknad på en jobb du ikke vil ha, men du bør likevel spørre deg selv om du er kvalifisert for stillingen. Om du mener du passer, sørg for å fortelle dette på en måte som er tilpasset det som vektlegges i utlysningen. En jobbsøknad som er ensidig fokusert på dine egne behov, kan raskt bli forkastet. Et eksempel er om arbeidsgiveren utlyser en selgerstilling der det spørres etter en person som kan vise til gode salgsresultater. Her er en god måte å svare på:

I mine tre år som account manager i firma X, overgikk jeg budsjettmålene hvert eneste kvartal. Siste år var salgsresultatet mitt 43% over budsjett, hvorav rundt 25% av omsetningen var fra nysalg.

Et annet eksempel er om arbeidsgiveren spør etter en person som er pålitelig. Med ”pålitelig” menes det ofte at du ikke har høyt fravær i jobben, eller at arbeidsoppgavene skjøttes på en tilfredsstillende måte. Om du stort sett holder deg frisk, møter tidsnok til arbeidsdagen og gjør det du skal, få frem dette i din tilpassede jobbsøknad:

Etter 11 år i arbeidslivet har jeg kun vært borte fra arbeid 1 gang i forbindelse med sykdom (blindtarmopperasjon i 2009). Jeg møter alltid frisk og opplagt til en ny arbeidsdag, og har fokus på å levere et godt resultat innenfor avtalte tidsfrister.

Merk at vi her har valgt å kvantifisere (bruke tall) så langt det er mulig. Dette er en bedre måte å få frem poengene på (dyktig selger, er pålitelig) i en jobbsøknad.

Skriv jobbsøknad med tre avsnitt

En jobbsøknad bør være akkurat så lang at du får frem hvorfor du bør velges ut til intervju, samtidig som den er kort nok til at arbeidsgiveren orker å lese den i sin helhet. Søknader som overskrider 1 A4-side bør unngås. På denne siden bør du ha fokus på dine kvalifikasjoner (reell kompetanse i forhold til stillingen) og motivasjon. Før du går i gang med dette, bør du sette deg grundig inn i bedriftens behov (slik beskrevet i forrige avsnitt).

En jobbsøknad bør bestå av tre deler, med en kort innledning, hoveddel og kort avslutning.

Innledningen bør vise til hvor du fant utlysningen, samt si noe om hvorfor du søker på stillingen (motivasjon). Når du skal vise frem motivasjonen, er det ingenting i veien for at du gjør dette med litt sprekt språk, men uten at det blir overdrevent.

Hoveddelen forteller om dine kvalifikasjoner, der du vektlegger relevant erfaring og utdanning. Husk at dette skal med i en god CV, mens du i en jobbsøknad skal fremheve nøkkelkvalifikasjonene, og gjerne vise til resultater. Det aller viktigste med dette punktet er at det du viser at du har skjønt hva arbeidsgiveren trenger, og at du er kvalifisert til dette. En god jobbsøknad er den som forteller at ved å ansette deg, løser arbeidsgiveren et problem eller en utfordring.

Avslutningen kan gjerne ta opp igjen den ene faktoren som gjør deg spesielt kvalifisert for jobben. Du bør selvsagt unngå å nevne alt på nytt, men bruk en setning på å forsterke hovedbudskapet ditt (for eksempel at du har lang erfaring fra lignende arbeid). Benytt også avslutning til å fortelle om når du kan tiltre en eventuell ny stilling, samt at du er parat til å komme til jobbintervju ”når som helst”.

En jobbsøknad bør ha godt språk

Gjør det enkelt for den som skal vurdere søknaden din, med godt og lettlest språk. I mange tilfeller forkastes en søknad fordi den er vanskelig å lese, eller fordi avsenderen ikke ser ut til å beherske språket. Slurver du med språket i en jobbsøknad, kan arbeidsgiveren ta dette som en indikasjon på at du er slurvete ellers også. Her er noen punkter du bør gå igjennom før du sender søknaden:

 • Dropp unødvendig informasjon og detaljer. Les igjennom og kutt der du kan.
 • Fokuser på faktainformasjon, og gjerne kvantifiser der du kan.
 • Sett punktum og komma. Gjør jobbsøknaden lettlest.
 • Les korrektur før du sender søknaden. Be gjerne en språksterk bekjent om å lese korrektur også.
 • Sørg for at formatet er likt hele veien. En jobbsøknad med forskjellige fonter, fontstørrelser, linjeavstander, etc. ser veldig rotete ut.
 • Ta en ekstra sjekk på at dine kontaktdata stemmer, og at du har stavet rett navn på bedriften og kontaktpersonen du sender jobbsøknaden til.

Åpen jobbsøknad

All den tid det er mange om beinet til nesten en hver stilling, og dertil lave sjanser for å bli innkalt til intervju, er det ofte et godt knep å levere en såkalt åpen jobbsøknad til bedrifter man har lyst å jobbe i. Du trenger ikke vente til en spesifikk og passende stilling utlyses, men går heller rett til den som har ansettelsesansvar, og melder din interesse likevel. Kanskje de da ser et behov de ikke visste de hadde? Kanskje en annen ansatt sier opp uken etterpå? Da er sjansene gode for at din åpne jobbsøknad hentes frem igjen til nærmere gjennomlesning. Om ikke alle, så er det i alle fall en god del ledere som verdsetter folk som viser initiativ. Det gjør du når du selv oppsøker en bedrift, og viser at du er motivert for å bli en verdifull kollega nettopp i deres firma.

Den beste måten å levere en åpen jobbsøknad på er ved personlig oppmøte. Du kan henvende deg til den med rett ansvar og be om et kort møte (der du tar med den åpne søknaden, CV og andre relevante vedlegg), eller bare møte opp og be om en kort prat. Sender du søknaden som epost eller med vanlig postgang, bør du følge opp i ettertid og forsikre deg om at den kom frem til rett person.

Noen tips til slutt

Her er noen tips som kan være nyttige, alt ettersom hvor du søker om jobb, både for å få en god jobbsøknad, og for å unngå blemmer:

 • Du må ikke, men det er en god idé å ha portrettbilde med i en jobbsøknad. Arbeidsgiveren husker deg lettere, samtidig som du får gitt et visst inntrykk av hvem du er. Bruk et nøytralt portrettbilde som presenterer deg på en god måte.
 • Skriv én jobbsøknad for hver jobb du søker på. Søknader som ser masseproduserte ut går gjerne i søpla. Husk at du skal vise at det er akkurat denne jobben du vil ha.
 • Rydd opp i sosiale medier før du sender inn søknaden. Har du bilder og tekst du ikke kan stå inne for på Facebook eller Instagram, få det fjernet først. De fleste arbeidsgivere Googler deg før de kaller deg inn til et intervju.
 • Vær forsiktig med kontaktinformasjon på nettet. Bruker du offentlig tilgjengelige databaser, er det en idé å bruke en dedikert epostadresse kun for dette formålet. Så slipper du masse søppelpost til din hovedadresse. Epost er også nok i slike databaser. Bostedsadressen og telefonnummeret ditt kan bli misbrukt av luringer som tråler slike databaser for å finne ofre for svindel og lignende.
 • Legg CVen din og en åpen jobbsøknad, samt eventuelt annen relevant informasjon, ut på LinkedIN dersom det er vanlig at folk i den bransjen du vil ha jobb i, opptrer der. Ha med linken til din profil i søknaden.

Se hvordan de som skal gi deg jobb tenker.

Her er tipsene du bør gå gjennom før jobbintervjuet.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?