Hva er nettolønn og hvordan regnes den ut

hva er nettolønn

Når vi snakker om lønn, så forholder vi oss vanligvis til to begrep, nettolønn og bruttolønn. Bruttolønnen er den samlede lønnen du mottar før skatt er trukket fra. Nettolønnen blir da vanligvis den summen som du ser kommer inn på kontoen hver måned fra arbeidsgiver.

For å finne ut hvordan arbeidsgiver har kommet frem til din nettolønn som utbetales må du sjekke lønnslippen for å få det fulle bildet. I utgangspunktet er det bruttolønn minus skatt som blir nettolønn. Det tas også vanligvis hensyn til eventuelle forsikringer og lignende arbeidsgiver betaler for deg. Da blir også dette regnet inn som lønn og trukket skatt fra. Men dette skal klart fremgå av lønnslippen.

Eksempel på utregning av nettolønn

Det finnes to typer skattetrekk. Det ene er tabelltrekk mens det andre er prosenttrekk. Vi skal nå ta et eksempel på hvordan nettolønnen regnes ut. Vi bruker prosenttrekk for å gjøre det enkelt.

  • Brutto månedslønn er 40.000,-
  • Skattetrekket er 29%
  • Du skattes hver måned for 590,- (fordel av yrkesskadeforsikring)

Skatten blir da: (40.000,- + 590,-) * 0,29 = 11.771,10
og nettolønnen blir 40.000,- minus 11.771,10 = 28.228,90

Det er forskjell på nettolønn og netto utbetalt

Så må vi huske på at netto utbetalt ikke nødvendigvis er det samme som nettolønn. Det kan komme inn en del andre trekk som gjøres av arbeidsgiver som ikke har direkte med avlønningen å gjøre. Dette kan for eksempel være utleggstrekk som arbeidsgiver er pålagt å trekke etter rettslig dom, eller det kan være barnebidrag. Eller det kan være noe så enkelt som at man er med i en lunch ordning eller en kunstklubb i arbeidsgivers regi. Og da kan naturligvis ikke lønnen du mottar på konto kalles nettolønn, for det er faktisk fra nettolønnen disse beløpene blir trukket.

La oss også ta et eksempel på dette. Vi tar utgangspunkt i utregningen av nettolønn som vi gjorde ovenfor. Og så legger vi til et noen andre trekk i tillegg.

  • Nettolønn 28.228,90
  • Trekk til lunch ordning 490,-
  • Trekk til kunstklubben 280,-
  • Tvangstrekk 1.500,- (trekk av f.eks. en inkassosak)

Man får da netto utbetalt 28.228,90 – 490,- – 280,- -1.500,- = 25.958,90. Men nettolønnen er fremdeles den samme. Det er som man ser bare netto utbetaling som har endret seg.

Les også vår artikkel om Prosentreging.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?