Prosentregning – Hvordan regne prosent

Prosentregning hvordan regne prosentProsentregning fremstår for mange som aldeles gresk og uforståelig. Det faktisk er en hel del av oss som ikke vet hvordan man regner prosent i det hele tatt. Hvorfor det er slik er er vi usikre på, men det er da heller ikke så viktig. Vi skal nå gå gjennom hele prosessen med prosentregning, og nærmest gjøre deg til en ekspert på området.

 

Først litt om hva prosent er

Prosent betyr «hundredel» eller «per hundre» og tegnet som representerer begrepet er «%». Derav kommer det at vi sier at noe er 100% når det er komplett. Når noe er 100% så mangler det ingen ting. Til vanlig snakker vi om andeler fra 0% – 100%. Man kan også snakke om 150%, 200% eller 900% for den del. Men for at vi ikke skal gjøre det for innviklet, legger vi forklaringen i «normalområdet» som er fra 0 til 100. Et kjapt eksempel på bruken før vi går i gang. Hvis du spiller fotball og har scoret 22 mål av de totalt 100 målene den siste sesongen kan du si enten:

Jeg har scoret 22 av de totalt 100 målene laget har fått den siste sesongen….. eller ……jeg har scoret 22 prosent av målene den siste sesongen.

Man bruker altså ordet prosent av en total, i stedet for å si det eksakte antallet av det totale antallet. Fordelen av å bruke prosent i stedet for det eksakte antallet ser vi hvis forholdet dem imellom er mer ujevne. Da er det enklere å bruke prosent for å vise til en andel. Hvis for eksempel laget hadde scoret 124 mål og du 31 av disse, ville det være enklere å si at du hadde scoret 25 prosent av målene denne sesongen.

To ulike måter å skrive prosent på

% kan enten skrives som desimaler ved å flytte komma to plasser mot venstre:
prosent betyr hundre

Desimaler kan bli skrevet om til % ved å flytte komma to plasser til høyre:
prosentregning fra desimal

Formler vi bruker for å regne prosent

Disse to formlene er de vanligste å bruke når man driver med prosentregning. Vi skal først bare enkelt forklare formlene, så skal vi sette opp konkrete eksempler for å gjøre dem lettere å forstå.

Formel 1 – Dette er formelen som brukes for å beregne hvor mange prosent x utgjør av y:
prosentregning hvor mye er x av y

Formel 2 – Dette er formelen som brukes for å beregne hvor mange x en gitt prosent er av et antall y:
Hvor stor andel P er av y

Vi begynner med et eksempel på hvordan og når vi bruker formel 2:

Det er salg i klesbutikken og det gis 35% rabatt på alle varer i butikken. Varene er ikke priset ned, så du må beregne dette selv for å sjekke om det er av interesse. Du finner en jakke som koster 1.500,- kroner og ønsker å beregne hva du må betale. Siden det skal trekkes fra 35% skal du bare betale 65% av jakkens verdi (100 – 35 = 65). Det finnes to måter å løse dette på:

  • Du kan beregne hvor mye 35% er av 1.500,- og trekke dette beløpet fra 1.500,- igjen og dermed finne ut hva du skal betale: x=(35/100)*1.500,- | x=0,35*1.500,- | x = 525,- | Nå trekker du 525,- fra 1500 og finner at du skal betale 975,- kroner for jakken.
  • Men siden du er mest interessert i hva du skal betale for jakken og ikke hva avslaget blir kan du gjøre det litt enklere. Siden du vet at du skal betale 65% av jakkens verdi kan du sette det opp slik: x=(65/100)*1.500,- | x=0,65*1.500,- | x = 975,- kroner som du skal betale for jakken.

Så fortsetter vi med et eksempel på hvordan og når vi bruker formel 1:

Du har et lån på boligen ditt som du ønsker å få satt ned renten på. Banken din sier at du kan få satt ned renten hvis lånet utgjør mindre enn 60 prosent av verdien på boligen. Du kjøpte boligen for 7 år siden til 3.500.000,- kroner og tok opp et lån på 3.000.000,-. Resten var egenkapital (500.000,-). Du har i løpet av disse 7 årene betalt ned 750.000,- kroner av lånet. Du står da igjen med et lån på 2.200.000,- kroner. Du har hatt besøk av en megler som vurderer dagens verdi på boligen til å være 4.000.000,-.

Vi skal nå bruke formel 1 til å regne ut følgende tre prosentverdier:

  1. Hvor stor andel utgjorde egenkapitalen av av verdien på boligen du kjøpte.
  2. Hvor stor andel utgjør restgjelden på boligen i dag av kjøpesummen.
  3. Hvor stor andel utgjør restgjelden på boligen av dagens verdi.
  • 1. Egenkapitalen i prosent av verdien blir da: p=(500.000/3.500.000)*100 | p=0,1429*100 | p = 14,29 | Altså utgjorde egenkapitalen din 14,29 prosent av den totale verdien på boligen når du kjøpte den.
  • 2. Dagens restgjeld i prosent av kjøpesummen blir: p=(2.200.000/3.500.000)*100 | p=0,6286*100 | p = 62,86 | Dagens gjeld utgjør dermed 62,86 prosent av kjøpesummen.
  • 3. Restgjelden i prosent av dagens boligverdi: p=(2.200.000/4.000.000)*100 | p=0,55*100 | p = 55 | Gjelden utgjør 55 prosent av dagens boligverdi.

Konklusjon – prosentregning

Som man kan se av alle eksemplene vi har presentert ovenfor, er prosentregning egentlig å gjøre forholdet mellom x og y om til p som et desimaltall og multiplisere med 100 (eventuelt å finne x eller y via p). Altså er 0,55 det samme som 55%, og 0,38 det samme som 38%. Og slik er det også i motsatt forhold: 55% er det samme som 0,38 og 38% det samme som 0,38. Dette betyr at vi kan forenkle mange regnestykker.

Vi tar eksempelet med jakken som er på salg og prøver nå å gjøre regnestykket litt enklere:

Du vet at rabatten er 35% og at beløpet du skal betale utgjør 65%. Og du vet naturligvis at full pris er 1500,- kroner. Du vet nå også at 35% og 65% er henholdsvis 0,35 og 0,65. Vi får da følgende regnestykker:

  • Rabatten utgjør: 0,35*1500,- = 525,- kroner.
  • Prisen du skal betale er: 0,65*1500,- = 975,- kroner.

Gratulerer, du har nå sort belte i prosentregning!

Les også: Hva er forskjellen på prosent og prosentpoeng

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?