Stor guide – Hva er snus?

Snus lages av lufttørkede tobakksblader som pulveriseres og finmales til tobakksmel. Deretter blandes tobakken med vann, salt og eventuelt smakstilsetninger samt et alkalisere stoff (typisk soda/natriumkarbonat) som brukes for å nøytralisere syreinnholdet og dermed øke ph-verdien.

I motsetning til skråtobakk blir snusen ikke utsatt for fermentering (gjæring); i stedet pasteuriseres (varmebehandles) den med damp, noe som fjerner bakterier og øker holdbarheten. Det ferdige snusproduktet er det man kjøper som løs snus . Det meste snusen selges imidlertid i dag pakket i porsjonsposer som minner om små teposer.

Styrke og absorbering

Snus kategoriseres på flere måter. En viktig parameter er snusens styrke, som måles i mg nikotin pr. gram snus. En vanlig snus har en styrke på ca. 8-9 mg pr gram,  den sterkeste på markedet har en styrke på 43 mg pr gram. Til sammenligning har en sigarett en styrke på ca. 1 mg pr gram.

Det er imidlertid ikke så enkelt at en porsjon ultrasterk snus er det samme som å røyke 43 sigaretter på en gang. Man snakker nemlig om en såkalt absorberingsprosent, noe som vil si prosentdel av nikotinen som faktisk opptas i blodet. Her viser de fleste undersøkelsene en snusabsorberingsprosent på omkring 15 %. Regner vi med absorberingsprosenten vil en vanlig porsjon snus ha en virkelig styrke på 1,2 – 1,35 mg pr gram, mens den ultrasterke snusen har en reell styrke på 6,45 mg pr gram.

Absorberingsprosenten kan imidlertid variere fra person til person, den avhenger blant annet av spyttmengden og munnens Ph-verdi. Noen snusbrukere absorberer bare 10-20 prosent av nikotinen, mens andre tar opp 40-50 prosent.

Typer av snus

Snus kan kategoriseres av en rekke forskjellige parametere.

Form

Løs snus
Porsjonssnus (posesnus)
Pseudosnus (skråtobakk i poser)

Farge

Snusens «farge» er en litt spesiell kategori, da brunhet og hvithet faktisk avgjøres av hvor fuktig snusen er. Brun snus er den fuktigste, hvit er ikke like fuktig, mens den tørr-hvite varianten er den mest tørre. Fargeforskjellen skyldes i disse tilfellene faktisk posens farge og ikke selve tobakkens, og derfor kan man vel få «hvit» snus i brune poser. Et unntak er imidlertid den nye hvite tobakken som selges som white porsjon.

Brown (brun / original)
White (hvit)
White dry (tørrhvit): En variant av hvit snus som inneholder enda mindre væske.
All white (helhvit): En forholdsvis ny variant, hvor selve tobakken gjøres kritthvit med å trekke ut uønskede stoffer fra den brune tobakken. Et eksempel på dette er Epok-merket.

Styrke

Mange snusmerker har deres egne definisjoner på styrke, men for å kunne sammenligne forskjellige snusvarianter bruker vi her en fastlagt en styrkeskala ut fra mg nikotin pr. gram. Skalaen er beregnet ut fra hvordan de forskjellige produsentene klassifiserer deres egen snus.

Nikotinfri: 0 mg pr. gram. (ja, det finnes faktisk, men man kan diskuterer om det egentlig er snakk om snus)
Light: 0,1 – 4,9 mg/g
Standard: 5 – 9,9 mg/g
Strong: 10 – 14,9 mg/g
Extra strong: 15 – 29,9 mg/g
Extremely strong: 30+ mg/g

Størrelse (på porsjonssnus)

Large
Slim
Superslim
Mini

Smak

Islandsk: Uten smak
Mintsmak
Krydderbollesmak
Fruktsmak
Utallige andre smaker: f.eks. blåbær, melon, whiskey osv.

Hvordan gjøre snusporsjonen mykere og mer behagelig:

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?