Hva er forskjellen på prosent og prosentpoeng

Hva er forskjellen på prosent og prosentpoeng

Prosentregning er et tema som mange har problemer med å forstå helt riktig. Og når man blander inn ord som prosentpoeng (eller prosentenhet som det også kalles) i tillegg til ordet prosent, så føles det naturligvis enda mer komplisert. Men det er egentlig ikke så vanskelig som man skulle tro. Vi vil her forklare forskjellen mellom de to begrepene.

 

Du har nok flere ganger hørt om rentemøtene til Norges Bank. Det er her det bestemmes hvordan rentenivået i landet skal ligge. Dette påvirker oss alle direkte siden boliglån, billån, forbrukslån vanligvis endres parallelt med denne renten. Renten kalles styringsrenten eller foliorenten.

Når denne styringsrenten endres, enten opp eller ned, så sier man at den heves eller senkes med et x-antall prosentpoeng. Hvis renten ligger på 3% og man hever den med 1 poeng, så øker den til 4%. Den økes med andre ord ikke med 1% som enkelte tror. Faktisk så øker renten med 33,33% når den økes med 1 prosentpoeng fra 3% til 4%. Det er her forskjellen mellom prosent og prosentpoeng ligger.

Nærmere om forskjellen mellom prosent og prosentpoeng

La oss si at en butikk selger en vare for 1.800,-. Denne varen har de kjøpt inn for 1.000,- kroner. For å slippe å gjøre eksempelet for komplisert, holder vi merverdiavgiften utenfor. Da ser vi at butikken har et påslag på 80 prosent på denne varen. Det viser seg at butikken tjener ganske grovt på varen, og selger derfor lite av den. Prisutvalget i butikken setter seg ned og drøfter dette på et møte for å se hva de bør gjøre. Kari sier at påslaget på 80% er for høyt, og at de kunne solgt mange flere varer ved å senke prisen med 30 prosentpoeng. Det synes Arne at høres rimelig ut og sier la oss regne ut hva den nye prisen blir.

Ingen av dem vet forskjellen på prosentpoeng og prosent og setter opp følgende regnestykker:

  • Kari tenker slik: 80 prosentpoeng minus 30 blir 50. Hun regner da ut at den nye prisen blir 1.000,-*(50/100) + 1.000,- = 1.500,- kroner. Hun tar altså de 50 prosentpoengene hun kom frem til og legger til innkjøpsprisen.
  • Arne tenker slik: varen koster i dag 1.800,- kroner og vi senker prisen med 30%. Han regner da ut at den nye prisen blir 1800 – 1800*(30/100) = 1.260,- kroner. Han regner altså med utgangspunkt i at prisen skal senkes med 30% og ikke at påslaget skal senkes med 30 prosentpoeng.

Som vi ser så kommer man frem til helt forskjellige svar. Problemet er bare at de tenker forskjellig. Den ene tenker på endring i poeng mens den andre tenker på endring i prosent.

Tilbake til eksempelet med styringsrenten

La oss si at den norske styringsrenten ligger på 4 prosent. Norges Bank har rentemøte og bestemmer at den skal senkes med 1 prosentpoeng. Den nye renten blir da 3%. Den har gått ned med 1 poeng, men den har også gått ned 25%. Det kan enkelt forklares med at prosentpoeng regnes som pluss og minus fra utgangspunktet, mens prosent regner hva endringen utgjør fra utgangspunktet.

  • Prosentpoeng: 4 poeng – 1 poeng = 3 prosentpoeng.  Endringen er 1 poeng ned fra utgangspunktet.
  • Prosent (p) : p = (1/4)*100 | p = 0,25*100 | p = 25 | Endringen er ned 25 prosent ned fra utgangspunktet.

Som man kan se er kommunikasjon viktig når man snakker om prosent. Regnestykker man egentlig tenker på som enkle og rett frem, kan faktisk gi store forskjeller om man ikke holder tunga rett i munnen.

Les også: Prosentregning – Hvordan regne prosent

Leave A Comment?