SHOT 2018

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har i dag vært tilstede under framleggelsen av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse SHOT18) i Oslo.

50.054 studenter har besvart undersøkelsen. Nøkkeltallene fra undersøkelsen er delt, hvor funnene er av positiv karakter, mens andre viser en negativ utvikling.

Nøkkeltall fra undersøkelsen på landsbasis:

  • 4 av 5 er fornøyd med sitt studiested
  • 4 av 5 oppgir å ha god eller svært god helse
  • 1 av 4 har symptomer på alvorlige psykiske helseplager
  • 2 av 5 oppgir et risikofylt alkoholforbruk
  • 1 av 4 har opplevd seksuell trakassering

SINN har i dag mottatt rapport brutt ned på hvert studiested tilknyttet Høgskolen i Innlandet (HINN). Tallene for studenter ved HINN følger i stor grad de nasjonale trendene. Det er imidlertid noen områder som skiller seg ut, både i positiv og negativ retning. Disse tallene trenger vi å dykke dypere ned i før vi kan kommentere detaljer rundt funnene.

– Vi tar den negative utviklingen blant studenters psykiske helse og trivsel på alvor. Majoriteten har det bra, men for de som ikke har det bra, er utviklingen bekymringsfull, sier administrerende direktør i SINN; Hans Ødegård.

Studentsamskipnaden i Innlandet har iverksatt flere tiltak siden forrige SHOT-undersøkelse. Blant gjennom å øke rådgiverkapasitet i egen organisasjon og ansettelse av psykolog. SINN har også inngått varige avtaler med alle vertskommuner om helsestasjon for unge.

– Vi kommer til å bruke tiden framover til å identifisere fokusområder i Innlandet for så å definere tiltak. Vi vil også jobbe et utstrakt samarbeid med HINN, studentorganisasjonen (STINN) og våre vertskommuner for å sikre et godt og helhetlig helsetilbud til våre studenter, sier Hans Ødegård.

——————–

SINN er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet, og studentsamskipnad for seks studiesteder. Over 13.000 studenter betaler semesteravgift til SINN, og kan dermed bruke de ulike tilbudene våre. Disse tilbudene omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/ helsetilbud.

Hovedoppgaven er å tilby velferdstjenester og produkter som gjør studiehverdagen best mulig.

Jobben vi gjør skal bidra til at våre studiesteder er blant landets mest attraktive og at vi har blant landets mest fornøyde studenter. Vi skal gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø.

Leave A Comment?