Vår digitale hverdag


Papiraviser blir et stadig sjeldnere syn ved norske frokostbord, og kun 32 prosent av oss leser papir-aviser daglig. Foto: pixabay.com

Massemedier har alltid vært en stor del av hverdagen vår, enten det har dreid seg om å lese aviser, ei god bok, se på TV eller gå på kino eller høre på radio og musikk. Det er ikke mange år siden man traff naboen ved gjerdet når man hentet inn avisen fra postkassen for å lese til morgenkaffen. Og det er heller ikke mange år siden man gikk på et reisebyrå for å sikre seg billetter til sommerens sydentur. Men med internettets inntog i både norske hus og hytter har tidene forandret seg.

Økt tilgang og økte ferdigheter

Ifølge SSBs mediebarometer, har bruken av internett blant befolkningen mellom 9 og 79 år økt fra 27 til 90 prosent mellom 2000 og 2017. Fra å være forbeholdt de få for kun et par-tre tiår siden, hadde hele 94 prosent av husstandene i landet bredbånd i 2017, og de digitale ferdighetene våre blir stadig bedre i alle aldersgrupper. Nordmenn er faktisk på europatoppen når det gjelder å beherske bruk av ulike teknologiske aktiviteter, og i 2017 hadde om lag halvparten av innbyggerne mellom 16 og 74 år gode eller over grunnleggende digitale ferdigheter.  

IT i skole og arbeidsliv Det finnes knapt et yrke der du ikke må ta i bruk datamaskin på en eller annen måte i løpet av arbeidsdagen. Også skolene kommer etter og blir stadig mer digitalisert. Elever på videregående har i flere år hatt hver sin laptop, og siden Kunnskapsløftet (2006), er digitale ferdigheter et krav i læreplanene i alle fag på alle trinn. Flere kommuner gir også elevene i grunnskolen eget nettbrett, men i 2018 er det fremdeles hele tre av fire kommuner som velger å ikke gi elevene i barneskolene denne muligheten.

Sosiale medier er en av aktivitetene vi bruker mest tid på i fritiden. Foto: pixabay.com

Sosiale medier

Nordmenn bruker også stadig mer tid på nettet i fritiden, og så mange som ni av ti nordmenn innom internett hver dag. Nettbank, nettaviser og sosiale medier er det vi bruker mest av nettbaserte aktiviteter, og hele 65 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år brukte sosiale medier daglig i 2017. Av dem er nesten like mange menn som kvinner, mens det er de kvinnelige brukerne som er de flittigste brukerne av bl.a. Facebook.

Nettbaserte tjenester

Blant tjenester og varer vi handler på nettet, er reiser og innkvartering, billetter til arrangementer og klær/sportsutstyr blant vinnerne, med streaming av filmer og musikk rett bak og i kraftig økning. Nettet har blitt den største arenaen for innkjøp av digitale pill, og ungdommen benytter seg av plattformer som Steam for å kjøpe spill. Den voksne delen av befolkningen er også glade i å spille på nettet – og oddsen, online casino og poker er populære arenaer for dette. Men det er ikke bare kommersielle tjenester vi benytter ofte på nettet, også offentlig informasjon og kommunikasjon foregår nå som hovedregel på nett, og mange opplever at kommunikasjonen går raskere enn før med offentlige instanser. Siden hverdagen vår har blitt så kraftig digitalisert både i fritiden, på jobb og i kommunikasjon med offentlige instanser, er det positivt at de digitale ferdighetene våre er så gode – og at de stadig blir bedre.

Leave A Comment?