Yoast SEO plugin

Yoast SEO plugin

Når du skal skrive innlegg eller tekst på sidene dine er det viktig at du tar en del hensyn slik at de optimaliseres for søkemotorer og leserne. I dette arbeidet er Yoast SEO plugin et uvurderlig verktøy å bruke. Du vil da enkelt kunne sjekke at tekstene oppfyller alle de viktigste kravene.

Yoast SEO plugin er gratis

Yoast SEO plugin er gratis, men du kan kjøpe en premium utgave av den også. Yoast har også andre plugins for SEO arbeid, men de skal jeg ikke gå innpå her. Det er utrolig enkelt å bruke og det har et rangerinsystem på hvert punkt. De markeres med rødt som er dårlig, gult som har forbedringspotensiale og til sist grønt som forteller det at alt er ok. Yoast SEO plugin tar deg gjennom følgende punkter som kvalitetsikres live under skrivingen:

 • At du velger et nøkkelord å fokusere på.
 • At teksten har utgående linker til eksterne sider.
 • At bildene på siden/i posten har alt tags med nøkkelordet.
 • At nøkkelordet fremkommer i posten eller sidens URL.
 • At nøkkelordet står i teksten underoverskrifter/deloverskrifter.
 • At nøkkelordet er med nok antall ganger i teksten, og at du ikke overdriver bruken av det.
 • At du har en metabeskrivelse og at denne inneholder nøkkelordet. Her passer Yoast SEO plugin også på at du har nok tekst, og heller ikke har for mye tekst.
 • At nøkkelordet er med i sidetittelen. Yoast SEO plugin passer også på at det helst står fremst i tittelen.
 • At sidetittelen inneholder mellom minimum 40 og maksimum 70 tegn.
 • At nøkkelordet er med i tekstens første avsnitt.
 • At innlegget eller siden har minimum 300 ord i teksten. Det er ikke anbefalt å ha under dette.
 • Sjekker om du har brukt dette nøkkelordet i tidligere poster eller sider. Du ønsker ikke å «konkurrere» med deg selv.

Yoast SEO plugin kan ikke «lese» teksten din

Alt dette er punkter som er viktige for både søkemotorer og leseren av teksten. Og husk at når du skriver må du fokusere på at noen faktisk skal lese teksten. Skriv først og fremst for de som skal lese teksten og ikke for Google. Yoast SEO plugin har vanskelig for å sjekke sammenhengen i tekste, så litt arbeid må du også gjøre selv. Sørg for å skrive om et tema som er interessant for de leserne du ønsker og nå. Vær også engasjerende. Vis at du liker å skrive om dette temaet. Da vil du også være overbevisende og leseren får en god følelse, og kanskje legger han også til en link til artikkelen på en av sine nettsider.

Yoast SEO plugin kan du laste ned fra denne siden. Men husk som sagt å tenke selv når du skriver, Yoast SEO plugin kan ikke tenke for deg. Bare hjelpe deg på vei. Setter du f.eks. inn nye produkter i WooCommerce så må du lage god tekst selv, og lage en god beskrivende produkttittel. Yoast hjelper deg ikke med akkurat det 🙂

De har i tillegg til sin gratis plugin, følgende du kan kjøpe:

 • Yoast SEO plugin premium
 • Video SEO for WordPress
 • Local SEO plugin
 • News SEO
 • WooCommerce SEO

Du kan finne en oversikt over alle disse på nettsidene til deres.

Leave A Comment?